Python Operatörler

"Python Operatörler"

Python programlama dili, çok sayıda işlevsel operatöre sahip olduğundan oldukça popülerdir. Bu operatörler, çeşitli matematiksel işlemleri gerçekleştirmenizi, karşılaştırmalar yapmanızı, mantıksal operasyonlar gerçekleştirmenizi ve çok daha fazlasını yapmanızı sağlar. Bu makalede, Python operatörleri hakkında detaylı bir şekilde konuşacağız ve örneklerle birlikte açıklayacağız.

 1. Aritmetik Operatörler Python'da aritmetik operatörler, matematiksel işlemler gerçekleştirmek için kullanılır. Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme operatörleri aritmetik operatörlerdir. İşte birkaç örnek:
 • Toplama Operatörü (+): Bu operatör, iki sayıyı birleştirir veya bir dizi sayının toplamını hesaplar. Örneğin:
a = 5
b = 10
c = a + b
print(c) # çıktı: 15

 

Çıkarma Operatörü (-): Bu operatör, bir sayıyı diğerinden çıkarır. Örneğin:

a = 5
b = 10
c = b - a
print(c) # çıktı: 5

Çarpma Operatörü (*): Bu operatör, iki sayıyı çarpar veya bir dizi sayının çarpımını hesaplar. Örneğin:

a = 5
b = 10
c = a * b
print(c) # çıktı: 50

Bölme Operatörü (/): Bu operatör, bir sayıyı diğerine böler. Örneğin:

a = 10
b = 5
c = a / b
print(c) # çıktı: 2.0
 1. Karşılaştırma Operatörleri Python'da karşılaştırma operatörleri, iki değeri karşılaştırmak için kullanılır. Bu operatörler, bir ifadenin doğru veya yanlış olduğunu belirlemek için kullanılabilir. İşte birkaç örnek:
 • Eşitlik Operatörü (==): Bu operatör, iki değerin eşit olup olmadığını kontrol eder. Örneğin:
a = 5
b = 10
if a == b:
  print("a ve b eşittir.")
else:
  print("a ve b eşit değildir.")
# çıktı: a ve b eşit değildir.

Eşit Olmayan Operatörü (!=): Bu operatör, iki değerin eşit olmadığını kontrol eder. Örneğin:

a = 5
b = 10
if a != b:
  print("a ve b eşit değildir.")
else:
  print("a ve b eşittir.")

Büyüklük/Küçüklük Operatörleri (> veya <): Bu operatörler, bir değerin diğerinden büyük veya küçük olduğunu kontrol eder. Örneğin:

a = 5
b = 10
if a < b:
  print("a, b'den küçüktür.")
else:
  print("a, b'den büyüktür veya eşittir.")
# çıktı: a, b'den küçüktür.

Büyük Eşit/Küçük Eşit Operatörleri (>= veya <=): Bu operatörler, bir değerin diğerinden büyük eşit veya küçük eşit olduğunu kontrol eder. Örneğin:

a = 5
b = 10
if a <= b:
  print("a, b'den küçük eşittir.")
else:
  print("a, b'den büyüktür.")
# çıktı: a, b'den küçük eşittir.
 1. Mantıksal Operatörler Python'da mantıksal operatörler, bir veya daha fazla koşulun doğru veya yanlış olduğunu belirlemek için kullanılır. İşte birkaç örnek:
 • Ve Operatörü (and): Bu operatör, iki koşulun da doğru olması durumunda ifadeyi doğru olarak değerlendirir. Örneğin:
a = 5
b = 10
c = 15
if a < b and b < c:
  print("a, b'den küçük ve b, c'den küçüktür.")
# çıktı: a, b'den küçük ve b, c'den küçüktür.

Veya Operatörü (or): Bu operatör, en az bir koşulun doğru olması durumunda ifadeyi doğru olarak değerlendirir. Örneğin:

a = 5
b = 10
c = 15
if a > b or b > c:
  print("a, b'den büyük veya b, c'den büyüktür.")
# çıktı: a, b'den büyük veya b, c'den büyüktür.

Değil Operatörü (not): Bu operatör, bir koşulun doğru olmaması durumunda ifadeyi doğru olarak değerlendirir. Örneğin:

a = 5
b = 10
if not a > b:
  print("a, b'den küçük veya eşittir.")
# çıktı: a, b'den küçük veya eşittir.
 1. Atama Operatörleri Python'da atama operatörleri, bir değişkene değer atamak için kullanılır. İşte birkaç örnek:
 • Artı Eşittir Operatörü (+=): Bu operatör, bir değişkene belirtilen değeri eklemek için kullanılır. Örneğin:
a = 5
a += 2 # a = a + 2 ile aynı anlama gelir
print(a)
# çıktı: 7

Eksi Eşittir Operatörü (-=): Bu operatör, bir değişkenden belirtilen değeri çıkarmak için kullanılır. Örneğin:

a = 5
a -= 2 # a = a - 2 ile aynı anlama gelir
print(a)
# çıktı: 3

Çarpı Eşittir Operatörü (*=): Bu operatör, bir değişkeni belirtilen değerle çarpmak için kullanılır. Örneğin:

a = 5
a *= 2 # a = a * 2 ile aynı anlama gelir
print(a)
# çıktı: 10

Bölü Eşittir Operatörü (/=): Bu operatör, bir değişkeni belirtilen değere bölmek için kullanılır. Örneğin:

 1. Kimlik Operatörleri Python'da kimlik operatörleri, iki nesnenin aynı nesne olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. İşte birkaç örnek:
 • Eşittir Operatörü (==): Bu operatör, iki nesnenin değerlerinin eşit olup olmadığını kontrol eder. Örneğin:
a = [1, 2, 3]
b = [1, 2, 3]
if a == b:
  print("a ve b aynı değere sahiptir.")
else:
  print("a ve b aynı değere sahip değildir.")
# çıktı: a ve b aynı değere sahiptir.

İşaret Operatörü (is): Bu operatör, iki nesnenin aynı nesne olup olmadığını kontrol eder. Örneğin:

a = [1, 2, 3]
b = [1, 2, 3]
if a is b:
  print("a ve b aynı nesneyi gösterir.")
else:
  print("a ve b aynı nesneyi göstermez.")
# çıktı: a ve b aynı nesneyi göstermez.
 1. Üyelik Operatörleri Python'da üyelik operatörleri, bir nesnenin başka bir nesnenin bir parçası olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. İşte birkaç örnek:
 • İçerir Operatörü (in): Bu operatör, bir nesnenin başka bir nesnenin içinde olmadığını kontrol eder. Örneğin:
a = [1, 2, 3]
if 2 in a:
  print("2, a listesinin bir elemanıdır.")
else:
  print("2, a listesinin bir elemanı değildir.")
# çıktı: 2, a listesinin bir elemanıdır.

İçermez Operatörü (not in): Bu operatör, bir nesnenin başka bir nesnenin içinde olmadığını kontrol eder. Örneğin:

a = [1, 2, 3]
if 4 not in a:
  print("4, a listesinin bir elemanı değildir.")
else:
  print("4, a listesinin bir elemanıdır.")
# çıktı: 4, a listesinin bir elemanı değildir.
 1. Operatör Önceliği Python'da, bir ifade içindeki operatörlerin hangi sırayla çalıştırılacağı, operatörlerin önceliği tarafından belirlenir. Operatörler, öncelik sırasına göre aşağıdaki gibi gruplandırılır (en yüksek öncelik önce listelenir):
 • Parantez içindeki ifadeler ( )
 • Üst alma operatörü (**)
 • Artı (+) ve Eksi (-) işaretleri (bir işaretli işlem öncelikli olur)
 • Çarpma (*), Bölme (/), Tam Bölme (//) ve Mod (%) operatörleri (işlem sırası soldan sağa)
 • Karşılaştırma operatörleri (==, !=, <, >, <=, >=)
 • Mantıksal "not" operatörü
 • Mantıksal "and" operatörü
 • Mantıksal "or" operatörü

Öncelik sırasına dikkat etmek, doğru sonuçlar almak için oldukça önemlidir. Aşağıdaki örneklerde, öncelik sırasına dikkat edilmediğinde nasıl yanlış sonuçlar alındığını görebilirsiniz:

a = 5
b = 10
c = 15

# Yanlış sonuç:
print(a + b * c) # çıktı: 155

# Doğru sonuç:
print((a + b) * c) # çıktı: 225
a = 5
b = 10
c = 15

# Yanlış sonuç:
print(not a > b or c > b) # çıktı: True

# Doğru sonuç:
print((not a) > b or c > b) # çıktı: False
 1. Sonuç Python operatörleri, programlama dillerinde olduğu gibi, matematiksel işlemler yapmak için kullanılır. Python'da birçok farklı operatör bulunur ve bu operatörler, farklı işlemler için farklı kullanımlar sunarlar. Bu makalede, Python'da en sık kullanılan operatörleri ve kullanımlarını öğrendiniz. Operatörlerin öncelik sırasına dikkat etmek, doğru sonuçlar elde etmek için önemlidir. Operatörler, koşullu ifadelerde ve döngülerde sıkça kullanılır.

  Python operatörlerini öğrendikten sonra, bu operatörlerin kullanımına örnekler içeren basit programlar yazarak uygulamalı olarak çalışabilirsiniz. Bu, Python'da operatörleri daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır.

  Python, operatörlerin yanı sıra, diğer programlama dilleriyle karşılaştırıldığında kolay ve anlaşılır bir dil olarak öne çıkar. Bu nedenle, programlamaya yeni başlayanlar için öğrenmesi ve anlaması kolay bir dil olarak önerilir.

Aykhan Gasimzade Aykhan Gasimzade verified icon
Full Stack Developer

Merhaba! Ben Aykhan, 1999 doğumlu bir Azerbaycanlıyım ve 2017 yılından bu yana programlamayla ilgileniyorum. Teknolojinin büyülü dünyası beni her zaman etkilemiştir ve bu merakımı kendi blogumda paylaşarak daha geniş bir kitleyle buluşturmayı amaçlıyorum.